Topiaci sa aj britvy chytá !

Autor: Michal Cimmermann | 7.11.2014 o 9:08 | (upravené 26.2.2015 o 8:34) Karma článku: 4,14 | Prečítané:  1035x

Za nadpis článku som si dovolil vybrať jednu z múdrostí slovenskej ľudovej slovesnosti, ktorá platí v rovnakej miere v 21. storočí ako v období jej vzniku. Možno  poznáte inú verziu tohto porekadla, ale v tomto prípade som si dovolil zvoliť menej zaužívanú formu, pretože oveľa viac vystihuje momentálne konanie našich mestských politikov.

Asi žiadnemu zlatomoravčanovi a rovnako ani mne nemohla ujsť taká maličkosť akou sú všadeprítomné bilbordiky so šťastnými a usmievavými tvárami nášho pána primátora a pána prednostu, ktoré sa ako huby po daždi objavili po celom meste a lemujú každú frekventovanú ulicu. Ale predpokladám, že iba hŕstka ľudí má vedomosť o existencii Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 1/2014 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane a iba zlomok z nich pozná aj jeho znenie.

Preto si dovolím v krátkosti priblížiť jeho obsah, ale pre postupnosť musím začať znením zákona o voľbách do orgánov samosprávy obci, ktorý stanovuje nasledujúce v  § 30 ods. 10 : „umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno len na miestach vyhradených obcou. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov. Miesta na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií vymedzí obec svojím všeobecne záväzným nariadením.“ 

V našom meste sú tieto miesta určené všeobecným záväzným nariadením mesta č. 1/2014. Pričom v zmysle čl. 2 ods. 2 cit. nariadenia platí: „na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta sú vyhradené nasledovné miesta a plochy akými sú betónové skruže a plechové tabule.“

Na druhej strane treba pripomenúť, že obsah nariadenia sa samozrejme neuplatňuje na umiestňovanie bilbordov na súkromných domoch, priestoroch alebo pozemkoch v zmysle VZN č. 1/2014 čl. 2 ods. 3: „toto nariadenia sa nevzťahuje na umiestňovanie predvolebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (bilbordy) zvonka alebo zvnútra súkromných či súkromne užívaných objektov a súkromných objektov vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb na území mesta Zlaté Moravce.“ 

Preto som toho názoru, že konanie pána primátora a pána prednostu je vedomím porušením  VZN č. 1/2014, ktoré mimochodom sami nedávno podpísali. Zároveň ma mrzí, že sa do tejto hry zapojil aj prednosta úradu pán Šíra, ktorý týmito krokmi stratil lesk transparentnosti a posadil sa na lavicu obžalovaných, hneď vedľa pána Lednára a pána Cimráka.

Ich prípadná argumentácia na moje tvrdenie s využitím VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce nie je na mieste, pretože čl. 10 hovorí o umiestnení reklamných, propagačných a informačných stojanov na verejných priestranstvách neprislúchajúcich k prevádzke podnikateľského subjektu.

Z logiky uvedeného textu jasne vyplýva, že autori VZN č. 10/2011 pri jeho koncipovaní mysleli na stojany komerčného charakteru slúžiace pre obchody alebo reštaurácie o čom v tomto prípade nemôže byť ani reči, a to z dôvodu ich jednoznačného politického podtónu. A v prípade pána prednostu je to očividné, pretože jeho stojany obsahujú číslo aj text o kandidatúre.  

Pre podporu môjho dokazovania, že sa jedná o volebnú kampaň, ďalej uvádzam znenie zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí § 30 ods. 1:  volebná kampaň je činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu, alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, nezávislého kandidáta vrátane inzercie, reklamy prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, plagátov, alebo iných nosičov informácií.“ 

A tiež časť z VZN č. 1/2014, kde  čl. 1 ods. 2 hovorí: „volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej strany, koalície, alebo nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu, alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany, koalície, alebo nezávislého kandidáta formou umiestňovania plagátov, prípadne iných nosičov informácií na verejných priestranstvách mesta.“ 

V nadväznosti na vyššie uvedené je umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných mestských plochách zakázané a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľom tohto nariadenia. Porušovateľ sa takýmto konaním dopúšťa priestupku,  za čo mu môže byť uložená bloková pokuta 33 €. Kontrolu dodržiavania tohto ustanovenia vykonávajú zamestnanci mestského úradu, mestská polícia a poslanci.

Prvým dvom skupinám sa nemožno čudovať, že v danej situácii nekonajú z vlastnej iniciatívy. Iná situácia nastáva pri poslaneckom zbore, ktorých dané konanie priamo znevýhodňuje, a preto nedokážem pochopiť ich nečinnosť.

Za zmienku stojí aj ústavný zákon č. 357/2004 Zb. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý hovorí, „primátor mesta nesmie pri výkone svojej funkcie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom,“ pričom za osobný záujem sa považuje „taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech nemu alebo jemu blízkym osobám.“ Primátor mesta podľa tohto ústavného zákona „nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.“ 

V prípade podnetu vo veci môže mestské zastupiteľstvo začať konanie na ochranu verejného záujmu pre podozrenie zo zneužitia funkcie a právomoci z nej vyplývajúcej na získanie výhod vo svoj prospech, iným fyzických osôb alebo právnických osôb. Výsledkom môže byť aj uloženie sankcie vo výške dvanásť násobku mesačného platu verejného funkcionára.

Na záver uvediem: odhliadnuc od všetkých porušení, takéto konanie považujem za neetické a domnievam sa, že musí byť v rozopre s morálkou každého súčasného politika, pretože nedovolene vplýva na slobodné rozhodovanie voličov a tým hrubo zasahuje do politického súboja,  čím znevýhodňuje všetkých ostatných kandidátov v komunálnych voľbách v meste Zlaté Moravce.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.

SVET

Zomrela dedička L'Oréalu, najbohatšia žena sveta

Zásluhy Liliane Bettencourtovej sa ocitli v tieni afér.


Už ste čítali?