Politické voľnomyšlienkárstvo

Autor: Michal Cimmermann | 21.7.2016 o 13:26 | (upravené 25.7.2017 o 10:22) Karma článku: 2,00 | Prečítané:  519x

V súčasnosti panuje medzi ľuďmi pocit, že o ničom nerozhodujú. Zašlo to až tak ďaleko, že sme v stave, keď sa nesúhlas pretavuje do nesúhlasu stále väčšieho, čo jasne vidno v diskusiách, ktoré odznievajú výlučne v negatívnom tóne.

Nuž, netreba sa tomu čudovať, veď všetci dobre vieme ako to tu „funguje“ a koho záujmy háji štát, ministerstvá či ostatné orgány štátnej správy. Čo ale treba spraviť pre lepšie Slovensko? V prvom rade, občania musia dostať do rúk viac nástrojov na ovplyvnenie veci verejných či zmenu zákonov.

Áno, uvedomujem si, že iba parlament a vláda môžu meniť ústavu, navrhovať zákony a že máme iba jeden volebný obvod, v ktorom reálne volíme iba politické strany namiesto šikovných jednotlivcov s vlastným názorom.

Aby sme boli spravodliví treba priznať, že trend klesajúcej dôvery občanov voči reprezentantom nie je iba slovenské špecifikum. Podobný jav možno badať v celej Európskej únii. Jeden z výskumov realizovaný vo Veľkej Británii odhalil aj možný dôvod, ktorý pravdepodobne spôsobil nespokojnosť  – je ním silný pocit občanov, že ich názory a záujmy nie sú dostatočne brané do úvahy v procese politického rozhodovania.

Ako vidíme, iba vyrovnaná hra, v ktorej občania začnú ovplyvňovať jej pravidlá (záväzné referendum, viac volebných obvodov, zákonodarná iniciatíva občanov), môže priniesť aké také zmeny, potrebné pre zlepšenie situácie.

Toto všetko je však ambiciózny plán, ktorý presahuje hranice nášho mesta, ale aj napriek tomu môžeme začať v malom a ponúknuť niečo pozitívne, inšpiratívne, vyhovujúce požiadavkám dnešnej doby.

Na februárovom zastupiteľstve som spolu s kolegami z Klubu nezávislých poslancov predložil návrh, zaručujúci výborom mestských časti Prílep a Chyzeroviec rozhodovaciu právomoc o finančných prostriedkoch vo výške 10000 €.

http://www.zlatemoravce.info/2016/02/obyvatelia-mestskych-casti-prilepy-a-chyzerovce-maju-dovod-na-radost/

Schválený bod predstavoval prvé opatrenie, ktoré reálne (participovalo) zapojilo obyvateľov Mesta Zlaté Moravce do rozhodovania s verejnými prostriedkami a o verejných zdrojoch. Neskôr sa nám podarilo presadiť zmenu rokovacieho poriadku, vďaka ktorej občania nemusia čakať hodiny, kým sa dostanú k slovu.

http://moravce.dnes24.sk/ludia-sa-konecne-dockali-vyjadrit-sa-budu-moct-uz-na-zaciatku-rokovani-mestskeho-zastupitelstva-242930

Na augustovom zastupiteľstve plánujem predložiť tri materiály,

1) VZN podrobnosti a organizácia miestneho referenda, ktoré musíme mať povinne odsúhlasené. Táto povinnosť vznikla už v roku 2010,

2) VZN o podmienkach o organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta,

3) Uznesenie zásady o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce.

ktoré sú už akousi povinnou výbavou každej samosprávy na Slovensku. Spomeňme dve najdôležitejšie.

Z dikcie ustanovenia § 11a ods. 9 zákona o obecnom zriadení "Obec ustanoví nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda." Je nepochybné, že ide o kategóriu obligatórneho (povinného) referenda. Uvedené podporuje aj historický výklad, kedy znenie účinné do 31. marca 2010 (účinnosť novely 102/2010 Z. z. 1 . apríla 2010) obsahovalo odchylnú úpravu.

Každá obec je teda podľa citovaného zákonného ustanovenia povinná mať prijaté takéto VZN. V zákone o obecnom zriadení totiž aj napriek novelizácii ustanovenia § 11a chýbajú akékoľvek bližšie pravidlá spôsobu prípravy a postupu pri organizovaní miestneho referenda.

Organizácia a priebeh hlasovania v miestnom referende sú tak s výnimkou základných procesných pravidiel obsiahnutých v nových ustanoveniach § 11a ods. 6 a 7 v plnom rozsahu v kompetencii obce.

Obec sa zákonom expressis verbis splnomocňuje, aby podrobnosti o organizácii miestneho referenda upravila na miestne podmienky vlastným právnym predpisom - všeobecne záväzným nariadením obce. S účinnosťou od 1. apríla 2010 je VZN obce o organizácii miestneho referenda konštruované ako obligatórne VZN obce. 

Každá obec je teda povinná prijať takéto VZN, a to aj napriek skutočnosti, že ide o samosprávne nariadenie.

Rovnaké platí aj pre druhé VZN týkajúce sa Zhromaždenia obyvateľov obce, kde zákon opätovne nešpecifikuje pravidlá verejného zhromaždenia a tým nechával voľnú ruku pre obec.

Domnievam sa, že práve zapájanie občanov môže byť prínosné pre samosprávu obce viacerými spôsobmi: napomáha rozhodovaniu, zlepšuje spoluprácu, redukuje konflikty, robí miestnu samosprávu otvorenejšou voči problémom občanov, tomu, čo ich trápi a čím sa zaoberajú.

Jednoducho povedané, umožňuje, aby ľudia do rozhodovacieho procesu videli, rozumeli mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho, a tým sa priamo stali spoluautormi rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich život.

To však v súčasnosti nie je možné, pretože v našej samospráve nemáme žiadne inštitúty, ktoré by takúto vec umožňovali. Z toho dôvodu v najbližšej dobe pripravujeme zmenu rokovacieho poriadku, do ktorého sa pokúsime zakomponovať nasledujúce novinky:

Účasť verejnosti na rokovaní zastupiteľstva

Verejnosť rokovaní zastupiteľstva vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení (§ 12 ods. 9 zákona), rovnako aj právo obyvateľov mesta a ďalších osôb zúčastňovať sa na zasadnutí zastupiteľstva (§ 3 ods. 2 písm. c) zákona). Podľa § 12 ods. 10 zákona sa na zasadnutí zastupiteľstva môže udeliť slovo ktorémukoľvek obyvateľovi mesta. Avšak kým poslancovi NR SR, poslancovi Európskeho parlamentu, zástupcovi vlády alebo iného štátneho orgánu sa slovo udeliť musí, obyvateľom sa len udeliť môže.

Môj návrh obsahuje úpravu výkonu práva obyvateľov mesta a ďalších osôb zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a obracať sa naň tým spôsobom, že im bude priznané právo vystúpiť v rozprave k jednotlivým bodom programu, a to bez toho, aby s ich vystúpením museli vždy jednotlivo vyslovovať súhlas poslanci.

Vystúpenie v rozprave by sa tak malo stať právom obyvateľov a ďalších osôb, ktoré si ho môžu uplatniť prihlásením (písomným, elektronicky, faxom, telefonicky, osobne u zapisovateľky) do rozpravy a využiť ho v rozsahu, ktorý bude stanovený pre dĺžku vystúpenia poslanca.

Občianska iniciatíva

Inštitút občianskej iniciatívy vytvára možnosť, prostredníctvom ktorej budú môcť obyvatelia mesta navrhnúť na rokovanie zastupiteľstva vlastný bod. Stalo by sa tak v prípade, ak by sa pod návrh vo forme petície podpísalo aspoň 5 percent obyvateľov mesta s volebným právom.

V takom prípade by sa zastupiteľstvo muselo návrhom zaoberať, zástupca alebo zástupcovia petičného výboru by mohli návrh predniesť a obhajovať na zasadnutí zastupiteľstva a zastupiteľstvo bude o návrhu hlasovať.

Občianska interpelácia

Inštitút občianskej interpelácie, by umožnil obyvateľom mesta obracať sa so svojimi podnetmi a otázkami na primátora mesta a mestský úrad. Išlo by zároveň o analógiu práva poslanca zastupiteľstva interpelovať primátora a člena mestskej rady podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona.

Obyvateľom mesta by mohli toto právo uplatniť v rámci bodu programu zastupiteľstva Vystúpenia občanov. Občianske interpelácie by sa mohli zodpovedať rovnakým spôsobom ako interpelácie poslancov.

Uvidíme, či sa nám to podarí, ale podľa môjho názoru stojíme pred nevyhnutnou zmenou. V zmysluplnom prepojení zastupiteľskej a priamej demokracie, ktorej výsledkom môže byť posilnenie dôvery občana k samospráve, tak ako je tomu napr. Švajčiarsku, kde dlhodobo panuje najvyššia miera spokojnosti so správou vecí verejných.  

Ak Vás tento text zaujal, povedzte o ňom svojím priateľom alebo zdieľajte tento článok cez fb stránku https://www.facebook.com/ZMena-1493518910891751/ a podporte ho svojím hlasom pod textom.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Od vraždy Kuciaka prešli dva mesiace, polícia stále tápe

Vyšetrovatelia avizujú, že verejnosť znova požiadajú o pomoc. Čo ich bude zaujímať, zatiaľ nepovedali.

KOMENTÁRE

Vražda Kuciaka bola generačnou udalosťou

Jednému človeku sa ani po 61 dňoch neskrivil vlas na hlave – vrahovi.

KULTÚRA

Bol utiahnutý, na pódiách trpel. Avicii nebol stvorený pre slávu

Po spolupráci s Madonnou mal dojem, že ju sklamal.


Už ste čítali?