Aj vaša pripomienka môže ovplyvniť veci verejné

Autor: Michal Cimmermann | 11.9.2016 o 10:17 | (upravené 25.7.2017 o 10:16) Karma článku: 2,15 | Prečítané:  325x

Asi každý z nás, aspoň raz za život, doplatil na nedokonalé predpisy. Žiaľ, iba nepatrné percento občanov vie, že môže svojou troškou prispieť k ich regulácii, napr. formou pripomienkovania zákonnou cez portál Slov-Lex. 

Tradícia pripomienkovania vychádza z myšlienky, že každý by mal mať možnosť vyjadriť sa a ovplyvniť zákony i predpisy, ktoré potom po schválení bude musieť rešpektovať.

Modul e-Legislatíva, v ktorom sa môže každý zapojiť do legislatívneho procesu a pripomienkovať pripravovanú legislatívu

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Zapojenie verejnosti do prípravy právnych predpisov je taktiež jedným zo základných pilierov občianskej participácie, pretože práve verejnosť je adresátom noriem a ich užívateľom. V praxi sa neraz stáva, že občania majú množstvo zaujímavých podnetov, ktoré pramenia z ich bežného života.

Cieľ občianskej participácie je teda zrejmý – poskytnúť tvorcovi zákona alebo nariadenia ľudský pohľad na danú oblasť, z toho dôvodu, že nariadenia sa neraz píšu a menia bez hlbšej znalosti veci, a od stola. Samozrejme nie vždy, ale dosť často.

Takáto regulácia legislatívneho procesu má ešte jednu dôležitú úlohu, poskytuje verejnosti možnosť lepšie porozumieť  právnym predpisom a tým aj zvýšiť pravdepodobnosť ich dodržiavania. 

Ako poslanec mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa chcem v nasledujúcich riadkoch zamerať na pripomienkovanie „mestských zákonov“ všeobecných záväzných nariadení, ktoré na rozdiel od zákonov schvaľovaných Národnou radou Slovenskej republiky neplatia v celej Slovenskej republike, ale len na katastrálnom území obce.

Čo môžu občania v obci pripomienkovať?

Zákon o obecnom zriadení hovorí jasne, obyvatelia, ale aj majitelia nehnuteľností v obci, môžu pripomienkovať:

- návrh všeobecne záväzného nariadenia

- návrh rozpočtu obce

- návrh záverečného účtu obce

- návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

Kde obec zverejňuje všetky materiály na pripomienkovanie?

Obec je povinná najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejniť všetky všeobecné záväzné nariadenia, návrh rozpočtu obce, návrh záverečného účtu obce, ako aj vyhlásenie dobrovoľnej zbierky  na úradnej tabuli, ale aj na elektronickej úradnej tabuli, ktorú určite nájdete na webovej stránke mesta.

Povinné zverejňovanie je dôležité z tých dôvodov, aby ktokoľvek mohol pred schválením všeobecne záväzného nariadenia podať pripomienky.

Kto môže podávať pripomienky?

Zákon hovorí o fyzickej, ale aj právnickej osobe bez akéhokoľvek obmedzenia, z čoho vyplýva, že nemusí mať bydlisko alebo sídlo priamo v obci.

V súvislosti s tým, však treba uviesť, že z pripomienky musí byť zrejmé, ten kto ju predkladá, nesmie zabudnúť uviesť meno, priezvisko, ulicu, číslo a názov obce, kde býva alebo má sídlo.

Akým spôsobom sa má pripomienka podať?

Najrýchlejšie je to zaslaním na oficiálnu emailovú adresu obce. Zákon počíta aj s ďalšími možnosťami prostredníctvom klasickej pošty, podaním pripomienok priamo v podateľni a dokonca nadiktovaním ústne do zápisnice na obecnom úrade. To sú postupy pri ktorých strácate čas, ale internet naozaj nemusí ísť stále.

Čo má pripomienka obsahovať?

Zákon hovorí, že pripomienkou možno v určitej lehote navrhnúť nový text všeobecne záväzného nariadenia alebo odporučiť jeho úpravu, a to doplnením, zmenou, vypustením, alebo spresnením pôvodného textu.

Ďalej nezabudnite , že pripomienka musí byť vecná, pretože, ako sa vraví „čo tam po reči, keď niet v nej veci!“ Pripomienka by teda nemala obsahovať len konštatovanie, čo sa vám nepáči, ale aj to, čo sa má v texte všeobecne záväzného nariadenia zmeniť a z akého dôvodu. Najlepšie však urobíte, ak navrhnete presne novú citáciu v tej časti všeobecne záväzného nariadenia, ktorú chcete zmeniť.

V ktorých prípadoch nie je možné pripomienkovať?

Postup zverejňovania všeobecne záväzného nariadenia a následného pripomienkovania sa nepoužije v prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania následkov živelnej pohromy atď. Takéto situácie sú ojedinelé a v podmienkach obecnej samosprávy má ich reálne využitie charakter výnimočnosti.

Neodignoruje obec moju pripomienku?

Určite nie, pretože by bola celkovo spochybnená platnosť všeobecne záväzného nariadenia. Na druhej strane, aj znenie zákona hovorí jasnou rečou a stanovuje povinnosť vyhotoviť pripomienky navrhovateľovi spolu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

Účelom takéhoto postupu je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitatívnu úroveň prijímaného všeobecne záväzného nariadenia tej – ktorej obce. Zákonodarca zároveň predpokladá, že poslanci obecného zastupiteľstva budú mať dostatočný časový priestor pred samotným rokovaním obecného zastupiteľstva oboznámiť sa nielen s návrhom všeobecného záväzného nariadenia, ale i s vyhodnotením pripomienkového konania k nemu. Tento časový priestor je daný lehotou 3 dni pred rokovaním o návrhu všeobecného záväzného nariadenia.

Zákonodarca ďalej stanovuje, že vyhodnotenie pripomienok bude navrhovateľom všeobecného záväzného nariadenia predložené poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme.

Príklad pripomienkovania v praxi

http://www.kosicednes.sk/primatorov-navrh-uznesenie-mestskeho-zastupitelstva-zmeni-parkovaci-system-podla-pripomienok-kosicanov/?utm_source=Viber&utm_medium=Chat&utm_campaign=Private

Pripomienkové konanie vo VÚC

Za najväčší rozdiel, ktorý stojí za zmienku oproti pripomienkovému konaniu v obciach je možné považovať tzv. spoločnú pripomienku. Tú môžu podať fyzické a právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území VÚC. Za spoločnú pripomienku sa považuje každá obsahovo totožná pripomienka zaslaná samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej osoby na zastupovanie pripomienkujúcich osôb. Ak spoločnú pripomienku podporí aspoň 200 fyzických alebo právnických osôb, zastupiteľstvo udelí aspoň na 10 minút na rokovaní zastupiteľstva slovo splnomocnenému zástupcovi.

Takže, ak si všimnete úradnú tabuľu obce, či VÚC a nadobudnete pochybnosti o správnosti či logike navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia, nečakajte a pošlite pripomienku možno aj tento malý čin pomôže ľudom vo vašej samospráve.

 

Ak Vás tento text zaujal, povedzte o ňom svojím priateľom alebo zdieľajte tento článok cez fb stránku https://www.facebook.com/ZMena-1493518910891751/?ref=bookmarks a podporte ho svojím hlasom pod textom. 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf UNB: Hnevá ma zlý prístup zdravotníkov k pacientom

Mnohé izby budú dvojlôžkové. So samostatným sociálnym zariadením a so sprchou, vraví šéf UNB.

ŠPECIÁLNE DOBRÉ RÁNO

Špeciálne Dobré ráno: Kto na Slovensku kradne európske peniaze

Z diskusie Za slušné eurofondy.


Už ste čítali?