Radnica chcela spláchnuť 1.567.422 €

Autor: Michal Cimmermann | 25.1.2017 o 7:28 | (upravené 23.8.2017 o 11:17) Karma článku: 3,27 | Prečítané:  1080x

Fungovanie poslednej mestskej nemocnice na Slovensku, či hľadanie jej nového prevádzkovateľa, predstavuje akýsi politicko-dramatický seriál nášho mesta, ktorého derniérou boli posledné poslanecké hlasovania.

Jeho dej nie je jednoduché vysvetliť, pretože niektoré informácie neunikli gravitačnej sile politiky mestského úradu. Problémy nemocnice však pretrvávajú niekoľko rokov, preto by bolo vhodné predniesť pár postrehov, ktoré možno vnesú do tohto prípadu viac svetla.

Po prečítaní článkov o tzv. „kauze Nemocnica“, ktorá rezonovala vo všetkých regionálnych médiách a otriasala naším mestom, musím povedať, že celá vec nesie brázdu klasickej politickej akcie, ktorou sa majú sčasti zastrieť iné, podstatné skutočnostiktoré jej predchádzali.

Ako, kedy a prečo vznikla celá táto „aféra“?

Veľa kriku okolo nemocnice sa spustilo až v momente, keď bolo zo strany poslancov potrebné zahlasovať za konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Mnohí z ľudí, ktorí v tomto meste žijú, zachytili problém s nemocnicou až na margo posledných informácii z médií, ktoré za spochybňované a „chaotické“ rozhodnutie o jej budúcnosti, nepridali na dôveryhodnosti Mestského zastupiteľstva.

Je však nanajvýš pravdepodobné, že sa tu dialo aj „niečo“ predtým. Problémy nemocnice pretrvávajú už niekoľko rokov a samotný PRENÁJOM je dlhodobý a problematický proces, ktorý nemožno zovšeobecniť na jedno hlasovanie, s označením Radnice za dobrú a poslancov za zlých.

Prečo mesto pristúpilo k prenájmu nemocnice?

Všetci vieme, že situácia v slovenskom zdravotníctve je dlhodobo veľmi zlá a to isté platí aj o našej nemocnici. Samozrejme s tým rozdielom, že všetky záväzky, ktoré vzniknú, musí zafinancovať mesto, teda jeho obyvatelia.

Už v roku 2004 boli mestskej nemocnici štátom odpustené záväzky v hodnote 30 mil. SK. Netrvalo dlho (r. 2010), dlhy opätovne rástli a mesto muselo znovu zachraňovať nemocnicu pred jej úpadkom prostredníctvom úveru vo výške 1 330 000 € (splácať sa bude do roku 2030). V súčasnosti sa dlh nemocnice opäť vyšplhal na 1 200 000 €, čiže mestu nezostáva znovu nič iné, len zasiahnuť a prevziať dlhy na seba.

V tejto súvislosti chcem uviesť, že chod mestskej nemocnice zabezpečovalo iba mesto (364 450 € ročne). Hoci podľa zákona musí byť zdravotná starostlivosť poskytnutá aj obyvateľom okolitých obcí, tie na chod mestskej nemocnice svojimi financiami nikdy neprispeli.

Nekompetentnosť radnice

Pod ťarchou týchto skutočností sa radnica v novembri 2015 rozhodla nájsť vhodného partnera na ďalšie prevádzkovanie nemocnice. Záujem o vstup prejavili dve spoločnosti Agel, a.s. i Hartenberg Capital, s.r.o. Od tohto momentu sa začal maratón rokovaní. S pani poslankyňou Uhrinovou sme v tomto roku iniciovali návrh na zriadenie komisie a uskutočnenie verejnej obchodnej súťaže. Nanešťastie bola naša snaha z politických dôvodov odmietnutá, kvôli blížiacim sa voľbám.

Celá vec sa znovu dostala na pretras až v júli 2016, kedy radnica s hrôzou zistila, že problémy nemocnice zázrakom nezmizli. Počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva predložila poslancom spásonosný návrh výberu partnera vo forme súťažného dialógu, s uchádzačmi vybratými priamym oslovením. Čo sa aj uskutočnilo a poslanci pod tlakom vedenia mesta (že nemocnica zanikne, verejnou obchodnou súťažou to nestíhame a pod.) tento výmysel s nevôľou odhlasovali.

Tu je potrebné upozorniť, že radnica nedokázala zorganizovať transparentnú verejnú obchodnú súťaž za cca 8 mesiacov aj keď mala všetky materiály pripravené!

Na priame oslovenie reagovali tí istí partneri, s ktorými sa rokovalo od roku 2015. V rámci súťažného dialógu sa uskutočnili dve stretnutia, 22. augusta 2016 a 3. októbra 2016. Všetko sa vyvíjalo sľubne, avšak mesto oznámilo, že ich vlastný návrh súťažného dialógu je protizákonný a preto musia vymyslieť niečo nové.

A to sa aj stalo! Radnica prišla s kreatívnym návrhom predávať akcie nemocnice priamo, s jediným kritériom (cenou), ktorý samozrejme hneď predložila na rokovaní zastupiteľstva. Nanešťastie v zmätku zabudla, že v takomto prípade ich môže kúpiť naozaj každý, vrátane maséra, či zubára.

Situáciu opäť priamo na zastupiteľstve bravúrne vyriešila spôsobom, že poslancov pritlačila a do návrhu narýchlo vsunula ďalšie kritéria:

 - predkladateľ ponuky musel preukázať skúsenosti s riadením i prevádzkovaním minimálne jedného zdravotníckeho zariadenia, predložiť návrh budúcej nájomnej zmluvy, ktorej súčasťou bola aj výška nájmu atď.

Až po splnení týchto všetkých podmienok sa mohol investor uchádzať o kúpu 24 ks akcií Mestskej nemocnice. S týmto riešením som samozrejme nesúhlasil, pretože som trval na dokončení súťažného dialógu.

Pikantnú príchuť nášho príbehu dotvára tlak radnice na poslancov, aby sa rozhodli len na základe ceny za akcie, aby ignorovali ostatné kritériá (napr. výšku nájmu a iné), hoci s tým od samého začiatku nesúhlasili.

Čo je však v súvislosti s nemocnicou úplne absurdné, pretože predaj akcií a následný prenájom mestského majetku tvoria spojené nádoby, ktoré bez seba nemôžu existovať. Ten, kto kúpi akcie, musí automaticky ponúknuť nájom za majetok. 

Zároveň treba zdôrazniť, že sa vyberá nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov celého regiónu.  Preto sa domnievam, že by bolo minimálne vhodné, aby mal v danej oblasti skúsenosti a prevádzkoval aspoň jednu všeobecnú nemocnicu, lebo v opačnom prípade je to hazard so zdravím obyvateľstva.

Toto je len zopár zlyhaní radnice v jednej veci za posledný rok. Je to skutočný obraz o neschopnosti našej mestskej vrchnosti a potvrdením toho, že sa mesto nedokáže postaviť na svoje vlastné nohy (obrazne povedané). Asi preto, že nohy nemá!

Ponuky, na základe ktorých sa poslanci rozhodovali:

Agel, a.s. Hartenberg Capital s.r.o.
451 000 €  za Akcie   578 578 € za Akcie
6 1000  za Nájom x 25 rokov 1.525.000  10 000 € za Nájom x 30 rokov  300 000 €
2.000.000 €  Investície       1.530.000  Investície
Spolu = 3.976.000 €Spolu = 2.408.578 €
3.976.000 € - 2.408.578 € = 1.568.000 €
1.567.422 v prospech spol. Agel, a.s.


Nemocnice prevádzkované v Slovenskej republike a v Českej republike

SR 7 všeobecných nemocnícSR 0 všeobecných nemocníc
ČR 18 všeobecných nemocnícČR 0 všeobecných nemocníc 

Na záver právna úvaha

V tejto časti, by som chcel zareagovať na tzv. „nezákonný postup“ v súvislosti s predajom mestského majetku. Ak by sme si aj odmysleli nájom a investície, ktoré vytvárajú medzi oboma ponukami 1.567.422 € rozdiel a zohľadnili iba skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, tak by sa podľa môjho názoru aj tak bolo možné prikloniť záujemcovi, ktorý dá nižšiu ponuku ale má viac skúseností s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Na úvod tejto problematiky treba povedať, že miestna samospráva na svojom území využíva verejnú moc, ktorá je štátom predvídaná a v odpovedajúcom rozsahu aprobovaná. Jej existenciu možno pokladať za jeden zo znakov demokratického právneho štátu, inak povedané, základom slobodného štátu je slobodná obec.

Podľa § 1 odst. 1, 2 zákona o obecnom zriadení je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (odst.1).
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len  zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy (odst. 2).

Podľa § 7 zákona o majetku obcí majetok obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť zhodnocovať udržiavať, chrániť a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že obec, ako verejnoprávna korporácia, má pri nakladaní so svojím majetkom určité povinnosti vyplývajúce práve z jej postavenia subjektu verejného práva. Obec je hlavne povinná hospodáriť s jej vlastným majetkom prostredníctvom svojich volených orgánov tak, aby nepodlamovala dôveru občanov, ktorí obec tvoria v to, že jej správa je správou v prospech obce a nie v prospech iných.

Rozhodne však nemôžeme vyššie citované ustanovenie zákona interpretovať tak, že obec musí pri predaji majetku vždy uprednostniť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Takáto interpretácia by totiž mohla viesť k prijímaniu rozhodnutí, ktoré odporujú záujmu obce a občanom obce.

Obec preto sine dubio môže v medziach § 7 - 9a zákona o majetku obcí rozhodnúť, že určitý majetok predá i za cenu nižšiu, než bola iná ponuka, pokiaľ má za to, že je to v jej záujme, resp. záujmu občanov obce.

Tento postup je samozrejme nutné využiť iba vo výnimočných prípadoch, ak by bol ohrozený naliehavý verejný záujem (napr. poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti) a rovnako musí byť odôvodnený.

Politikom sa najviac trasú nohy z publicity, verejnej kontroly a nevôle ľudu, a preto Vás prosím, zdieľajte tento článok a podporte ho svojím hlasom pod textom. Vaše konanie prispeje k sledovanosti jeho obsahu a tým aj k lepšej informovanosti ľudí žijúcich v našom meste.

Ak sa Vám moje články páčia, pridajte si našu facebookovskú stránku, kde sú všetky zverejňované. https://www.facebook.com/pages/ZMena/1493518910891751 Ďakujem.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf UNB: Hnevá ma zlý prístup zdravotníkov k pacientom

Mnohé izby budú dvojlôžkové. So samostatným sociálnym zariadením a so sprchou, vraví šéf UNB.

ŠPECIÁLNE DOBRÉ RÁNO

Špeciálne Dobré ráno: Kto na Slovensku kradne európske peniaze

Z diskusie Za slušné eurofondy.


Už ste čítali?