Ručná brzda nespokojného občana pri nezákonnom predaji obecného majetku

Autor: Michal Cimmermann | 25.8.2017 o 11:11 | Karma článku: 1,81 | Prečítané:  284x

Pomerne častým javom v živote obce je nehospodárne nakladanie s jej majetkom. Týka sa to najmä prípadov predaja, zámeny, prípadne nájmu nehnuteľností. 

Ako má teda obec postupovať pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a ako môže konať občan v prípade podozrenia na nehospodárne nakladanie s majetkom obce?

Obec je pri nakladaní s vlastným majetkom viazaná najmä zákonom o obecnom zriadení v znení a zákonom o majetku obcí.

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 veta prvá zákona o obecnom zriadení: majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať“.
Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí: „orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia“.

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 veta prvá zákona o majetku obcí: orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať“. Sú povinné najmä

b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Z uvedených ustanovení jednoznačne vyplýva, že obec je povinná spravovať majetok v jej vlastníctve tak, aby nedochádzalo k jeho zmenšovaniu v jeho celkovej hodnote a aby aktivity obce vo vzťahu k jej majetku smerovali k jeho zhodnocovaniu alebo prinajmenšom k jeho udržaniu.

V praxi však veľmi často dochádza k nesprávnemu a nezákonnému prevodu majetku obce. Z toho dôvodu zákonodarca novelou zákona o majetku obcí zaviedol možnosť domáhať sa určenia neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníckeho páva obce v prípadoch ak prevod majetku obce nebol realizovaný:

- obchodnou verejnou súťažou

- dražbou

- priamym predajom za cenu stanovenú vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, okrem prípadov, keď tento zákon iný spôsob prevodu pripúšťa.

Nezákonnosť v postupe obce pri prevode majetku je možné napraviť osobitným procesným postupom, a to žalobou podanou na príslušný súd.

- žalobou o určenia vlastníctva obce k majetku, ktorý bol obcou prevedený na tretiu osobu,

- žalobou o určenie neplatnosti právneho úkonu.

Žalobu môže podať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v príslušnej obci v ktorej sa uskutočnil nezákonný alebo nesprávny prevod. Obyvateľom obce môže byť aj občan s iným než slovenským štátnym občianstvom. Žalobu podľa vyššie uvedeného možno podať na príslušnom súde do jedného roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva z majetku obce na nadobúdateľa.

Otvorenou otázkou zostáva, či nespokojný občan uhradí súdny poplatok za podaný návrh resp. požiada o oslobodenie od jeho uhradenia a ako sa vysporiada s trovami právneho zastúpenia.

 

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Pochopí len ten, kto to zažil. Aká je realita s Alzheimerovou chorobou

Nechodia na návštevy a nonstop je v strehu.

DOMOV

Chaos, vojna, blahobyt? Čo by sa dialo, ak by komunistom puč nevyšiel

Ako sa mohol skončiť Víťazný február.


Už ste čítali?